Τον Ιούνιο του 2008 η εταιρεία Shell AutoNet Αφοι Γκιουζελίδη Ο.Ε. Έλαβε Χρυσή διάκριση για την επίσημη συνεργασία της με τα λιπαντικά Shell.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του «Μακεδονία Palace», και το βραβείο παρέλαβε ο κος Δημήτριος Γκιουζελίδης απο τον κο Σταύρο Ξηρό, τον επιθεωρητή των λιπαντικών Shell.

Χρυσός Συνεργάτης 2007